Loikkaa kirjaan -lukudiplomi

Lukudiplomi on tehty ensisijaisesti Joensuun kirjastossa koko seutukirjaston alueen alakouluja ajatellen. Kirjat listoille on valittu niin, että ne löytyvät lähes kaikista seutukirjaston toimipisteistä.

Lukudiplomin tavoitteet

Tavoitteina on tutustuttaa koululaisia kirjallisuuteen laajasti ja monipuolisesti, antaa uusia elämyksiä ja kokemuksia sekä houkuttaa myös vähemmän lukevia koululaisia mukaan lukuloikkaan. Kirjasto haluaa myös avata kirjaston pitkiä kirjanselkärivejä: et muuten arvaa mitä mukavaa tästä kirjasta löytyy…? Kirjalistat toimivat toivottavasti myös opettajan ja vanhempien apuvälineenä lastenkirjallisuuden pariin.

Koko diplomin suorittaminen ei tietenkään ole välttämätöntä, kirjalistojen kirjavinkkejä voi käyttää lukemista etsiessä ihan muuten vain.

Diplomin suorittaminen

Peruskoulun luokilla 1-6 voi suorittaa diplomin joka vuosi. Diplomien kirjat valitaan luokkakohtaisista kirjalistoista. Niihin on koottu monentasoista kirjallisuutta: jokaiselle löytyy sopivaa luettavaa.

Opettaja voi määritellä diplomin suorittamisen käytännöt vapaasti, luettavien kirjojen lukumääränkin voi halutessaan muuttaa. Periaatteessa diplomin suorittamiseen luetaan yhteensä viisi kirjaa, kirjalistoilta tai vapaavalintaisia (opettajalla hyväksytettäviä) kirjoja luettelon ulkopuolelta.

Oppilas lukee luokkakohtaiselta kirjalistalta valitsemansa teokset, ja opettaja kontrolloi kirjojen lukemisen sekä suorittamisen. Oppilas voi suorittaa diplomit omaan luokkatasoonsa asti, mutta ei ylempien luokkien diplomeja. Diplomien suoritustavat voi määritellä vapaasti koulussa. Sopivia tehtäviä löytyy äidinkielen opettajan oppaiden liitteistä sekä muiden kaupunkien lukudiplomisivuilta. Esim. NetLibris-sivustolla on runsaasti tehtäviä.

Yksi suoritustavoista on kirja-arvion tekeminen Joensuun kirjaston lastensivusto J.Jokisen eväisiin. Suositeltavaa olisi, että yksi tehtävä tehtäisiin vain kerran vuodessa. Näin oppilas käsittelee luettuja kirjoja monipuolisesti diplomia suorittaessaan.

Kirjojen lukemisen, opettajan hyväksymisen jälkeen oppilas saa itselleen muistoksi diplomin. Diplomin voi tulostaa sivuilta PDF- tai RTF-muotoisena. Diplomien luovutuksesta päätetään koulukohtaisesti. Lukudiplomin suorittaminen voidaan myös merkitä lukuvuositodistukseen.

Kirjasto kuulee mielellään opettajien, vanhempien tai oppilaiden terveisiä ja palautetta lukudiplomista. Palautetta voi lähettää lastenosastolle web-palautteena (valitse alasvetovalikosta lastenosasto).

Vanhemmat mukana lukuharrastuksessa

Opettaja antaa diplomien suorittamiseen tarvittavat ohjeet koulussa. Vanhempien tehtävänä on kannustaa lasta lukemaan ja auttaa häntä löytämään luettavat kirjat esim. kirjastosta.

Myös lukukokemusta voidaan jakaa: koululainen voi vaikkapa lukea ääneen vanhemmalle, äänikirjaa voidaan kuunnella yhdessä ja vaikeita sanoja voidaan tutkailla yhdessä vanhemman kanssa. Aikuinenkin voi saada elämyksiä lastenkirjasta!

Kirjojen saatavuuden voi tarkistaa kirjaston web-tietokannasta Introsta. Mikäli jotain kirjaa ei löydy omasta kirjastosta, tai se on lainassa, voi kirjan varata ilmaiseksi. Maksuton varaaminen koskee alle 15-vuotiaan kortilla tehtyjä lastenosastojen kirja-aineiston varauksia. Kirjastojen henkilökunta neuvoo ja opastaa kirjojen etsimisessä.

Diplomin toteutus

Diplomisivusto: Ulla Pötsönen (kiitokset Ville-Veikko Markkaselle)
Pupujen kuvat: Hanna-Kaisa Keränen
Lukudiplomhanke on toteutettu OPM:n rahoituksella.